ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายถาวร สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า สพป.สงขลา เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสาวดารุณี บุญวิก โรงเรียนบ้านอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 91.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายดุสิต แก้วระยับ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป.ตรัง เขต 2 86.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายสมเกียรติ ด้วงนุ่ม โรงเรียนวัดไทรโกบ สพป.พัทลุง เขต 1 73.33 เข้าร่วม  
5 นายสีหนาท โชตยาสีหนาท โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 28.89 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ