ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายเอกชัย จันทร์มี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางปนัสยา รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 97.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางพนิตยาพร คงลำพูน โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป.สงขลา เขต 2 86.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง โรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2 80 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ