ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางนุชนาถ โสตโยม โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางชไมพร ใบเรือง โรงเรียนวัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางอุษณีย์ สีดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางกาญจนา จองเดิม โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป.ปัตตานี เขต 2 86 เงิน  
5 นางอาภรณ์ กุลชุมภู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 86 เงิน  
6 นางพรทิพย์ เสนาทับ โรงเรียนบ้านห้วยกรวด สพป.พัทลุง เขต 1 86 เงิน  
7 นางจินดา สุดสาย โรงเรียนวัดนาวง สพป.ตรัง เขต 2 86 เงิน  
8 นางประไพ ไพรสุวรรณ โรงเรียนวัดบางทีง สพป.สงขลา เขต 2 86 เงิน  
9 นางบีบีสัยมา โต๊ะยิ โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูล 85 เงิน  
10 นางกาญจนา เสสิตัง โรงเรียนบ้านไสดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ