ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางยุพิน พลบุญ โรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2 88.44 เงิน ชนะเลิศ  
2 นายพิทักษ์ แก้วในเมฆ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต 1 86.14 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางณัฐยา ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2 83.53 เข้าร่วม  
4 นางสาวศิรินเพ็ญ หนูนาค โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 79.47 เข้าร่วม  
5 นางพรพิกุล เกลื่อนการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ 77.51 เข้าร่วม  
6 นางชยานี เพ็ชรกาศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สงขลา เขต 3 72.98 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ