ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ โรงเรียนบ้านนาวง สพป.กระบี่ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสาววันวิภา ประสิว โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.พังงา 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายนวพล ดันสูงเนิน โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ สพป.ชุมพร เขต 1 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางประสานทอง จันทมณี โรงเรียนวัดเขากลอย สพป.สงขลา เขต 2 78.79 เข้าร่วม  
5 นายปิยวัฒน์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป.ตรัง เขต 2 72.73 เข้าร่วม  
6 นายสมศักดิ์ ทองสมุทร โรงเรียนบ้านควนเจริญ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 57.58 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ