ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสารภี อ่อนรอด โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สงขลา เขต 3 94.54 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายสมหมาย ทิพย์บุญทอง โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป.ระนอง 89.09 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋ง โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป.ชุมพร เขต 1 69.7 เข้าร่วม  
4 นางปรีดา เจือกโว้น โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป.ตรัง เขต 2 66.06 เข้าร่วม  
5 นางภคพร สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 55.15 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ