ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายประดิษฐ นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง 100 ทอง ชนะเลิศ  
3 นายสว่าง จันทฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
4 นายสวนดี นานอน โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 81.81 เข้าร่วม  
5 นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน โรงเรียนบ้านหาดงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 79.72 เข้าร่วม  
6 นางนงค์นาถ ศรีทองกุล โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2 72.72 เข้าร่วม  
7 นางอรชร ดำประสงค์ โรงเรียนบ้านนาเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 66.66 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ