ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายประสพ เพชรจันทร์ โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต 1 87.87 เงิน ชนะเลิศ  
2 นายไพเราะ ต่างประเทศ โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป.ชุมพร เขต 1 85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายพิระพล สาระคง โรงเรียนบ้านเกาะพลวย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 57.57 เข้าร่วม  
4 นายบุญยืน ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 27.27 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ