ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางปทิตตา สายจันทร์ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ 91.84 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางสาวศิริพร ฐานันดรวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ 90.36 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
3 นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณชาตรี โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ 87.4 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนนสูงสุด และคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ได้คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ (ที่ไม่ใช่สูงสุดของแต่ละด้าน)   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน