ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายมนตรี อารีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสาวสมศรี แก้วทองมา โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางอรสา ทองรัตน์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 81.82 เข้าร่วม  
4 นางณัฏฐนิช เลาะปนสา โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 78.79 เข้าร่วม  
5 นางกาญดาร์ สงดวง โรงเรียนบ้านฉลุง สพป.สงขลา เขต 2 60.61 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ