ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางเยาวนารถ เลาหบรรจง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 96.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางวณิดา ศรีชุมพวง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางจีรณัฐ เกียรติเมธา โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.19 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางปริศนา รัตนะ โรงเรียนบ้านโปะหมอ สพป.สงขลา เขต 2 77.79 เข้าร่วม  
5 นางอาภรณ์ เหมรัญ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 77.78 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ