ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางเอมอร ปิติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางกมลพรรณ หนูปลื้ม โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสาวภนิดา นพชำนาญ โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป.ชุมพร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวสายพร พรหมเอียด โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป.สงขลา เขต 3 85.06 เงิน  
5 นางจิตรา เพชรกาญจน์ โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.สงขลา เขต 2 85.05 เงิน  
6 นางสมเจต จรจิตร โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต 1 85.04 เงิน  
7 นายศิริ ช้างเผือก โรงเรียนบ้านอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 85.03 เงิน  
8 นางหทัยทิพย์ พันธ์อุดม โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 85.02 เงิน  
9 นางละออง ล่องแก้ว สพป.ตรัง เขต 2 85.01 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ