ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายเอกพงษ์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 65.11 เข้าร่วม  
2 นางสุวรรณ รัตนภูมิ โรงเรียนวัดท่าเมรุ สพป.สงขลา เขต 2 55.55 เข้าร่วม  
3 นางสาวอุไรวรรณ์ ทรงแก้ว โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 33.33 เข้าร่วม  
4 นางธัญวรัตน์ ตั้งคีรี โรงเรียนบ้านดุหุน สพป.ตรัง เขต 2 31.74 เข้าร่วม  
5 นางลิมปเลขา ไชยสาลี โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 28.89 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ