ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุรีย์ คำนวน โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสลิลทิพย์ ยันต์วิเศษ โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 85.55 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสายใจ ศรียาน โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.สตูล 85.18 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางกมัยธร จันทวงศ์ โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป.สงขลา เขต 2 56.67 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ