สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ราชบุรี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 84.85 เข้าร่วม นายปรีชา ทุติยาภรณ์ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม สพป.ราชบุรี เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91.11 ทอง ชนะเลิศ นายสถาพร กรีธาธร โรงเรียนวัดโพธิศรี สพป.ราชบุรี เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.2 ทอง ชนะเลิศ นางชูใจ สายหมี โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป.ราชบุรี เขต 1
4 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม สพป.ราชบุรี เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 97 ทอง ชนะเลิศ นางไข่มุก สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป.ราชบุรี เขต 1
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป.ราชบุรี เขต 1