สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ราชบุรี เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85.18 เงิน นางสุรีรัตน์ พงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดสีดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางวาณีรัตน์ สุภาพงศ์ โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสุกิจ สุภาพงศ์ โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์ โรงเรียนวัดม่วง สพป.ราชบุรี เขต 2