สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เพชรบุรี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 97.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ สพป.เพชรบุรี เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 98.98 ทอง ชนะเลิศ นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอุดมลักษณ์ ชูปานกลีบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1