สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 88.89 เงิน ชนะเลิศ นายสุทัศน์ ขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน ชนะเลิศ นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 87 เงิน ชนะเลิศ นางจงกลณี จันธิมา โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต 3