สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางกิ่งกาญจน์ กันนาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา12(บ้านเอก) สพป.เชียงใหม่ เขต 3
2 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสายัณห์ จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
3 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -1 - สพป.เชียงใหม่ เขต 3