สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ 97.98 ทอง ชนะเลิศ นางละมุล รอดขวัญ สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 80.95 เข้าร่วม นางรัตนกานต์ นิรัตติมานนท์ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
3 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 93.93 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายศักศิ์เกษม จันคำ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)