ผลการประกวด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ เขต ผลการประกวด สรุปเหรียญฯ
1 การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป.กระบี่ ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป.ชุมพร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป.ชุมพร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป.ตรัง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป.ตรัง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป.นราธิวาส เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป.นราธิวาส เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป.นราธิวาส เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป.ปัตตานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป.ปัตตานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป.ปัตตานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป.พังงา ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป.พัทลุง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป.พัทลุง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป.ภูเก็ต ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป.ยะลา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป.ยะลา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป.ยะลา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป.ระนอง ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป.สงขลา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป.สงขลา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป.สงขลา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป.สตูล ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
32 สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) ดูผล ดูเหรียญ
33 สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) ดูผล ดูเหรียญ
34 สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่) ดูผล ดูเหรียญ
35 สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) ดูผล ดูเหรียญ
36 สพม.เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ดูผล ดูเหรียญ
37 สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) ดูผล ดูเหรียญ