ผลการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ เขต ผลการประกวด สรุปเหรียญฯ
1 การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป.กรุงเทพมหานคร ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป.จันทบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป.จันทบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป.ชลบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป.ชลบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป.ชัยนาท ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป.ตราด เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป.นครนายก ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป.นครปฐม เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป.นครปฐม เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป.นนทบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป.นนทบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป.ระยอง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป.ระยอง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพป.ราชบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
32 สพป.ราชบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
33 สพป.ลพบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
34 สพป.ลพบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
35 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
36 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
37 สพป.สมุทรสงคราม ดูผล ดูเหรียญ
38 สพป.สมุทรสาคร ดูผล ดูเหรียญ
39 สพป.สระบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
40 สพป.สระบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
41 สพป.สระแก้ว เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
42 สพป.สระแก้ว เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
43 สพป.สิงห์บุรี ดูผล ดูเหรียญ
44 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
45 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
46 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
47 สพป.อ่างทอง ดูผล ดูเหรียญ
48 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
49 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
50 สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ดูผล ดูเหรียญ
51 สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ดูผล ดูเหรียญ
52 สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด) ดูผล ดูเหรียญ
53 สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) ดูผล ดูเหรียญ
54 สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ดูผล ดูเหรียญ
55 สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) ดูผล ดูเหรียญ
56 สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ดูผล ดูเหรียญ
57 สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) ดูผล ดูเหรียญ
58 สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) ดูผล ดูเหรียญ
59 สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) ดูผล ดูเหรียญ
60 สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) ดูผล ดูเหรียญ
61 สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) ดูผล ดูเหรียญ